9,374 Reputation

10 2 days ago
+10 00:03 upvote
40 Nov 7
10 Nov 6
10 Oct 16
10 Oct 7
10 Oct 4
10 Sep 27
10 Sep 12
10 Sep 8
10 Aug 22
20 Aug 21
10 Aug 9
10 Aug 1
10 Jul 28
10 Jul 7
20 Jun 14
10 Jun 7
10 Jun 6
40 Jun 5
10 Jun 2
20 May 31
10 May 22
10 May 21
10 May 20
10 May 19
10 May 17
10 May 12
20 May 11
10 May 10
10 Apr 29