26,161 Reputation

10 yesterday
40 Nov 12
+40 18:37 4 events
20 Nov 9
10 Nov 8
10 Nov 7
20 Oct 29
10 Oct 28
10 Oct 27
10 Oct 25
10 Oct 23
-2 Oct 18
10 Oct 13
-10 Oct 11
0 Oct 10
10 Sep 27
10 Sep 18
10 Sep 17
10 Sep 16
30 Sep 12
10 Sep 1
10 Aug 31
10 Aug 30
20 Aug 29
20 Aug 8
10 Aug 7
10 Jul 31
10 Jul 30
10 Jul 19
-2 Jul 18
10 Jul 17