57,223 Reputation

8 today
8 yesterday
10 Aug 10
20 Aug 7
-2 Aug 6
-15 Aug 4
20 Aug 3
15 Aug 2
60 Aug 1
20 Jul 29
20 Jul 28
65 Jul 27
30 Jul 26
10 Jul 25
80 Jul 24
128 Jul 23
10 Jul 22
30 Jul 21
20 Jul 20
30 Jul 17
25 Jul 16
10 Jul 14
120 Jul 13
10 Jul 11
10 Jul 9
20 Jul 6
-2 Jul 3
10 Jul 2
28 Jul 1
38 Jun 30